تبلیغات
زیر آسمون عشق❤ - پدربُزرگــ

                           زیر آسمون عشق❤     

پدربُزرگــ
یکشنبه 7 آذر 1395 × 07:06 ب.ظ  

   پدربُزرگــ مُـرב . . .


اَز بس ڪًـِـہ #سیگـــــــآر میڪًـِشـیـב


 #مآدر بزرگـــ  {سآعَتـ زنجـیر בآر} او را


ڪًـِ همیشه بِ جِلیـᓆـه اَش


سَنجآᓆـ میـشـב بِ من بَـפֿـشیـב


بَعــــב هآ ڪًـِ سآعَـت פֿـراب شـב


سآعَت سآز عَڪًـسی را بِ من בاـב


ڪًـِ בرصَـᓅــפـه ےِ پُشـتیـ سآعَـت مـפֿــᓅـی شــבهـ بـوב


בُـפֿـتری ڪًـِ شبیهـ جـوآنی#مـآدر بزرگـ ـ نبــوב


و پـدربـُزرگـ


{چـᓆـــבر #سیگآر میڪًـِشـیـב} 

  • #پــــבر بُزرگــ مُـرב .  . .  (boghz) 
 اَز بس ڪًـِـہ #سیگـآر میڪًـِشـیـב  (delgir) 
 #مآـבربُـزر

  •     
    عــآبیـ✌ :| × کــامـــنت()