تبلیغات
زیر آسمون عشق❤ - دل ب یچاره ی منــــ...

زیر آسمون عشق❤            

                               


دل ب یچاره ی منــــ...
چهارشنبه 7 مهر 139501:22 ب.ظ   
בلَـــمْ پُـــرْ اَزْ حَــرْفـــْهــآییســـْتْ برای تو کـــههیچْــکَــسْ حـآضِــرْ بــه گــوشْـ دادَنَــشْ نیســـْتْ

جُـــزْ

בفْتَـ ــ ــرِ خــ ــ ــآطــِرآتَـ ــ ــمْ     . .
    
عــآبیـ✌ :| کــامـــنت()