تبلیغات
زیر آسمون عشق❤ - چرآ انقدر مهم شدی تو واسَمـ؟

زیر آسمون عشق❤            

                               


چرآ انقدر مهم شدی تو واسَمـ؟
سه شنبه 14 شهریور 139608:17 ب.ظ   
آخرین بار یکه دیدمش باعث شد عذاب وجدان بگیرم:|

 8 روز پیش 

داشتن میرفتن عروسی(از لباسشون معلوم بود)

منم که  داشتم از کتابخونه بر میگشتم و کتابام توی دستم بود..

که جناب شاه لبخند زد

خدا این چرا اینقدر  خوشگل میشه وقتی لبخند میزنه عشق میشه والاا

دایی عزیز شاه هم کنارش بود و منم خوب نمیتونستم لبخندشو با لبخند جواب بدم:|

جاش اخم فرمودم ..البته بعدش دیگه روم نشد شاهمو ببینم..

و بعدش دیگه ندیدمش...

فرداش هم بازم به بهونه ی خرید اومدم گشت خونه بابا بزرگش

ولی هیچ اثری از شاه من نبود ...

پنجشنبه هم با دیدن پلاک ماشینتون اومدم 

ولی فقط پدت اونجا بود...

و جمعه! باز هم نبود که نبود


و امروز و دیروز هم همینطور!

ولی دیروز صبح دوستم"میم" اومده بود مغازه داییت و میگفت تو حسابی اشفته بودی...

باورش نکردم ولی دیشب وقتی همسایه ی طبقه ی پایینمون گفت

(البته به پدرش و دوستش میگفت منم اونجا بودم)

که تو این چند روز چرا اینقدر پکر و نارحتی 

انگار  ی جوری ته قلبم خورد شدم!

نمیدونم چرا ولی تمام وقتم رو بهش فکر میکردم  از اینکه

صورت نارحتش رو تجسم کنم اعصابم خورد میشد و پکر میشدم...

شاه مغرور خوشتیپ دیوانه ی من؟

چرا نارحتی!نمیدونمـ...

فقط آرزو میکنم زود زود زود حالت خوب بشه شایانیـ...

بچه ها دعا کنید هر مشکلی هست فوری حل بشه و شاه بشه همن پسر مغرور

با اون چشمای پر ذوق!

دیونه ی خان عزیز زو باش حالتو خوب کن!

و من هنوز نمیدونم تو چرا یهو انقدر مهم شدی برا من؟


#دعا فراموش نشه:(


    
عــآبیـ✌ :| کــامـــنت()